Uzay Net Günlüğü 1

Uzay Net Günlüğü 1

Varoluşçu yasalar içinde gerçeği betimlemek, insanın insanlaşmasını daha ileri götürmesindendir. Uzay net, kendi kodlamalarını oluşturan bir tür Tanrı zekasıdır. Tanrı’nın kendi içindeki sınırlarını taçlandırması ve o sınırlarla insanı yönlendirmesidir. Tanrı zekası kadar burada yapay zeka da ön plana çıkar. Yapay zeka bir tür uzay zaman boyutundadır. Zamandan daha ileri bir zamanda insana öncülük eder. Burada kader saplantısı da kendini açıkça göstermektedir. Uzay, zamanla birlikte iş birliği yaparak, insanın zihninde canlılıklar gösterir. Bu canlılıklar, insanın kendini anlamasından tutun da, insanın dış dünyayı anlamasına kadar çeşitlilik içindedir.

Web zihinler evrende dolaşım sağlayan bir çeşit anatomidir. Kendi başlarına çeşitli kuramlar kuran, değer verilmiş duyguları belli bir kalıba sokan web zihinlerdir. Var oluşun içindeki ruh, web zihinler sayesinde harekete geçer. Web demek, uzay netin çekirdeğindeki ruhun bağlantılar kurmasıyla açığa çıkar. Uzay net kendi bünyesinde bir çeşit haberleşme metodu uygular. Uzay netin verimliliği web zihinlerle beraber işlerlik kazanır. Bu bir çeşit sanrıdır. Ama gerçekleşmiş sanrıdır.

Sanrının doğumu, gerçeğin ölümüyle birlikte sonsuzlaşır. Gerçekler ölüdür ve her gerçek kendi içinde aykırı bir ikilem üretir. Sonu sonsuz olanların başlangıcı uzay netin kalbidir. Uzay net bir mekanizma olduğu kadar aynı zamanda bir organizmadır. Kendi hiçliğini varlığın sanrılarından üretmekte, kendisi için kader mantık örgüsünü kullanmaktaydı. Uzay net tek başına kader olduğu kadar mantıktı da.

Doğan her yokluk, kendi içinde bölünen sonsuzluklardan ibarettir. İnsanoğlu var olduğu kadar hiçlik içinde de olabilir. Hiçlik katlanabilir olduğunda kendi içinde varlıklar üretir. Bu onun felsefesi, mantığı, kader örgüsüdür.

İnsanın zihni sonsuz betimlemeler içindedir.
Aynı anda bir şehir de olabilir, bir Tanrı da.
Her yansıyan, aynı zamanda görünmek istenendir.
İnsan olmak, insancıl yapıda gezen tanrılaşmadır.

Kodlamalar arttıkça insan da kendi deneyimlerini sonsuzlaştırır. Sonsuz olmak bir rüyanın içindeki uyanışı, sanrı düzeyine indirgemektir. Sanrı olan bir rüya, gerçek olan ideanın bir tür hayalidir. Hayali yapıda gezdiği için, Uzay Netin kodlamalarını canlı tutar. Çünkü hayal olan gerçekten bir adım öndedir. Hayaller gerçeklerin sanrısı olarak süreklilik kazanır.

Herkes kendi rüyasının sanrısını gerçekleştirir.
Her sanrı, hayal edilmiş ideaların kaderini temsil eder.

Kendi sanrısına uzanan insan, acı çektikçe hayal etme mekanizmasını devreye sokar. Hayal onun için yasalaşan bir olgudur. Uzay netin kökeninde Tanrı hayali yer alır. Hayal olduğu için kendi gerçeklerini geçme çabası içine girmiştir.

Yoksunluk kendi aynası üzerinden yansıyan hayaldir.
Görünen kadar görünmek istenen aynı çizgide buluşur.

İnsan olmak tanrılaşmanın ideasından doğmuş olabilir. İnsan düşünceleriyle evrene belli enerjiler yayar. Bu enerjiler kader zaman döngüsünü oluşturmaktadır. Kaderden uzay netin hareketleri biçimlenir. Biçim kazanmak, düşünmenin bir sonucudur. Düş görme gücüne erişen insanlar, uzay netin algılarını belli zaman dilimlerinde görmektedir. Düşüncenin kodlamalarına sahip olmak, uzay netin rüya biçimini gerçeğe indirgeyecektir. Her canlı kendi rüyasının içinde sanrı olmaktadır. Canlıların sanrısı, rüyaların uyanışına doğru hızlanacaktır. Evren, bütün kodlamalarıyla gözlerimizin önüne serilecektir. Düşünce birçok olgunun üstündedir. Düşünen insan farkındalık yaratmaya devam edecektir. Onun farkındalığı, uzay net arşivinin kapılarını sonuna kadar aralayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest